Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ukoronowaniem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest obchodzony 22 lutego Dzień Ofiar Przestępstw. Fundacja LEX NOSTRA, której ideą jest szerzenie świadomości prawnej i ochrona interesów osób pokrzywdzonych przez instytucje i aparat administracji państwowej, tradycyjnie włączy się również do tegorocznych obchodów i weźmie czynny udział w udzielaniu pomocy.

W organizację obchodów włączają się m.in.: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka czy Komenda Główna Policji.

Historia Dnia Ofiar Przestępstw sięga już roku 1988, kiedy to zaczął on być obchodzony w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie święto obchodzone jest na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku.

Podstawowym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na niedostrzegane problemy ofiar przestępstw, a także monitorowanie ich sytuacji i podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia.

Ważnym akcentem na rzecz działalności poprawiającej sytuację poszkodowanych był już rok 1999. Wówczas organizacje pozarządowe wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowały Kartę Praw Ofiary. Karta ta stanowi swoiste zestawienie obowiązujących praw oraz instrukcje czego i od kogo potencjalna ofiara przestępstwa może się domagać.

Dyżury Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędą się w dniach 22 – 29 lutego 2016 r., zarówno w siedzibie Fundacji na ulicy Siennej 45 w Warszawie, a także w miejscowościach: Goszczyn, Pniewy i Szczuczyn; będzie również możliwość uzyskania porady psychologicznej w Komorowie.
W celu umówienia spotkania w Warszawie, Goszczynie, Pniewach i Szczuczynie prosimy o kontakt pod numerem – (22) 412 70 02, natomiast w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologicznej – (22) 758 03 59.

Dyżur w siedzibie Fundacji, przy ul. Siennej 45 lok. 5, w Warszawie:

22 lutego 10.00 – 16.00
23 lutego 10.00 – 16.00
24 lutego 10.00 – 16.00
25 lutego 10.00 – 16.00
26 lutego 10.00 – 16.00

Dyżur w punkcie zlokalizowanym w Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie, ul. Armii Krajowej 2:

22 lutego 12.30 – 14.30
23 lutego 12.30 – 14.30
24 lutego 12.30 – 14.30
25 lutego 12.30 – 14.30
26 lutego 12.30 – 14.30
27 lutego 12.30 – 14.30

Dyżur w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Pniewy, adres: Pniewy 2:

22 lutego 11.00 – 13.00
23 lutego 12.00 – 14.00
24 lutego 12.00 – 14.00
25 lutego 12.00 – 14.00
26 lutego 12.00 – 14.00

Dyżur w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, adres: Plac 1000-lecia 23:

22 lutego 10.00 – 12.00
23 lutego 10.00 – 12.00
24 lutego 16.00 – 18.00
25 lutego 10.00 – 12.00
26 lutego 10.00 – 12.00

Dyżur psychologa, Gabinet Psychologiczny Jadwiga Lepieszo, ul. Klonowa 10A, Komorów:

22 lutego 19.00 – 20.00
23 lutego 19.00 – 20.00
24 lutego 19.00 – 20.00
25 lutego 19.00 – 20.00
26 lutego 19.00 – 20.00

Warto pamiętać, że ofiarą przestępstwa może stać się każdy z nas, dlatego też tak ważna jest chociażby podstawowa wiedza zarówno o naszych prawach, jak i obowiązkach.
22 lutego nie jest okazją do świętowania, to dzień, w którym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na otaczających nas ludzi – może ktoś z nich właśnie padł ofiarą przestępstwa?