Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, czyli jak wspierać poszanowanie praw człowieka i nie przyczynić się do kryzysu humanitarnego

Panel 11 czerwca
12.00 – 13.00
Ptak Expo Sala C
13.15- 14.15
Ptak Expo Sala C

Podczas dyskusji panelowej organizowanej przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Fundację Światło dla Afryki oraz Fundację Lex Nostra omówione zostaną wyzwania jakie stoją przed biznesem w przypadku zagranicznych inwestycji w krajach Globalnego Południa a w szczególności w Afryce.
Omówiona zostanie perspektywa biznesowa, lokalnych społeczności, szansy i wyzwania związane z poszanowaniem praw człowieka w biznesie, również w sytuacjach konfliktu zbrojnego w oparciu o wytyczne przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ, które stanowią kluczowe narzędzie w regulowaniu kwestii poszanowania praw człowieka przez biznes.  Paneliści, w oparciu o własne doświadczenia będą dyskutować o tym, kiedy wycofać się z kraju objętego konfliktem, jakie role odgrywają organizacji pozarządowe w realizowaniu inwestycji I jakie procesy oraz narzędzia mogą zmniejszać ich negatywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko.

W dyskusji udział wezmą:

  • Dr Malwina Bakalarska – afrykanistka, trenerka biznesu, badaczka międzykulturowa PAN (moderacja)
  • Julius Zellah – Prezes Fundacji Światło dla Afryki
  • Beata Faracik  – Prezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka I Biznesu
  • Anna Maria Rożek – aplikant adwokacki, kancelaria Lex Nostra
  • Daniel Janusz – Prezes firmy Feerum S.A
  • Diombas Diaw – Radca Minister, Szef Biura Ekonomicznego Ambasady Senegalu
  • Magdalena Perdjon-Abel – Prezes firmy Octopol