Sanacja wymiaru sprawiedliwości – przypominamy postulaty Fundacji LEX NOSTRA!

Poznajemy coraz więcej założeń i kierunków reformy wymiaru sprawiedliwości, które przekładają się lub w najbliższych miesiącach przełożą się na konkretne projekty ustaw i zmian systemowych. Przedstawiciele Fundacji LEX NOSTRA, w tym Dyrektor Fundacji Maciej Lisowski, zamierzają aktywnie włączyć się w debatę nad konkretnymi zapisami zmian, uczestniczyć w posiedzeniach sejmowych komisji procedujących nad konkretnymi projektami. Chcemy też przypomnieć, że wiele sygnalizowanych zmian dotyczy tych obszarów, które już rok temu Fundacja LEX NOSTRA wskazywała jako najważniejsze w swoim „Dekalogu zmian”. Poniżej przypominamy raz jeszcze wskazane przez Fundację LEX NOSTRA rok temu ramowe postulaty.

Fundacja LEX NOSTRA – nasz program odnowy, sanacji i uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości:

 1. Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami prokuratorskimi poprzez przywrócenie funkcji sędziego śledczego, z sukcesem funkcjonującej w RP przed wojną.

 1. Przywrócenie idei rewizji nadzwyczajnej.

 1. Stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do realnego znaczenia ławników w postępowaniu sądowym – przywrócenie społecznej kontroli procesów sądowych.

 1. Bezpośrednie wybory Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych.

 1. Możliwość odwołania sędziów przez Prezydenta RP, np. na wniosek RPO czy organu, w skład którego mogliby wejść reprezentanci radców prawnych i adwokatów (tym samym konieczna reforma Krajowej Rady Sądownictwa). Musi istnieć poczucie, że funkcja sędziego nie musi być funkcją dożywotnią.

 1. Likwidacja immunitetów sędziowskich i prokuratorskich (oczywiście w ramach szerszej idei likwidacji immunitetów, także poselskich).

 1. Rozsądny dobór kadr sędziowskich, tak by aplikować do tej funkcji mogły jedynie osoby z rzetelnym prawniczym doświadczeniem, np. po 15 latach doświadczenia w pracy prawnika (w tym minimum 5 lat jako adwokat lub prokurator).

 1. Jawne oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów, a także oświadczenia o powiązaniach członków ich rodzin z wymiarem sprawiedliwości.

 1. Obowiązkowe badania lekarskie sędziów i prokuratorów, także psychologiczne.

 2.  Wprowadzenie zakazu dodatkowego zarobkowania sędziów, np. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w prywatnych przedsiębiorstwach.

  Fundacja LEX NOSTRA