Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski na jubileuszu 120 lat Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

  pog2

26 października 2017 roku Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski uczestniczył w jubileuszowej uroczystości 120-lecia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie. Instytucja jest kontynuatorką powstałego w 1897 r. Pogotowia Ratunkowego. Działa na rzecz społeczeństwa Warszawy od 120 lat. Interdyscyplinarne zespoły pracowników podejmują czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Średnio dziennie przyjmowanych jest około 700 wezwań.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Warszawskiej Okręgowej Izbę Pielęgniarek i Położnych.

pog3  pog1