Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski na uroczystościach rocznicowych Poznańskiego Czerwca 1956 roku

1

W środę 28 czerwca 2017 roku Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski przebywał z wizytą w Poznaniu, gdzie wziął udział, jako reprezentant i przedstawiciel Marszałka Seniora Sejmu RP posła Kornela Morowieckiego, w obchodach rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Obchody tej historycznej rocznicy obejmowały uroczystości w kilku miejscach Poznania, istotnych w kontekście czerwcowych wydarzeń: pod bramą zakładów Cegielskiego, przy Pomniku Ofiar Czerwca 1956 na placu Adama Mickiewicza (tzw. Poznańskie Krzyże), przy Pomniku Poległych. W trakcie uroczystości wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odczytał list od Premier Beaty Szydło, złożono wieńce i kwiaty (w imieniu Marszałka i Posła Kornela Morawieckiego hołd ofiarom Czerwca oddał Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski). Organizatorem uroczystości, oprócz władz centralnych i samorządowych, był Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca.