Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne” z udziałem psychologa Fundacji LEX NOSTRA, Dagmary Marii Boruc

fott5 fott4

W dniach 20 i 21 listopada 2017 roku w Warszawie Psycholog Fundacji Lex Nostra, mgr Dagmara Maria Boruc, partycypowała w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”.

Specjalistami uczestniczącymi w konferencji byli: dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością: psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami; dr hab. Nina Ogińska Bulik- specjalista w zakresie zachowań zdrowotnych (w tym zachowania o charakterze nałogowym, jak: siecioholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, pracoholizm) jak i problematyki stresu (w tym stresu zawodowego) z uwzględnieniem jego pozytywnych aspektów oraz osobowościowych uwarunkowań chorób somatycznych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Zdrowia (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Konferencja przygotowywana została we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach. Konferencja współfinansowana została ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.