Okulary dla pracowników

Na zwrot pieniędzy za zakup okularów (lub części tej kwoty) może liczyć pracownik, który:

– korzysta z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

– otrzymał wyniki badań okulistycznych, z których wynika konieczność stosowania okularów w trakcie pracy przy komputerze

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa, ze zwrot pieniędzy należy się pracownikowi, a więc każdej osobie zatrudnionej przez pracodawcę – zatem także temu, kto jest zatrudniony na część etatu, jeśli tylko spełnione są przesłanki wskazane na początku artykułu. Na zwrot mogą liczyć także stażyści i praktykanci, gdyż szeroka definicja obejmuje także ich.

Obowiązek zwrotu ciąży zarówno na dużym pracodawcy (korporacja), jak i małym przedsiębiorstwie.

Ile do zwrotu?

Przepisy nie regulują, do zwrotu jakiej kwoty zobowiązany jest pracodawca, wobec czego sam może on wprowadzić górny limit. Z reguły pracodawcy refundują okulary do wysokości ok. 350 zł. Przyjmuje się, że nie może to być kwota nadmiernie niska, a więc 50 czy 70 zł, gdyż za takie pieniądze praktycznie nie da się kupić okularów.

Jeśli pracodawca zwraca do 400 zł za nabyte okulary, a z faktury wynika, że pracownik kupił je za 300 zł, to otrzyma kwotę wynikającą z dowodu zakupu. Jeśli cena okularów przekroczyła górny limit, będzie mógł liczyć na zwrot tylko do wysokości maksymalnej, a więc, w naszym przypadku, do 400 zł.

Jak często nowe okulary?

Przepisy nie określają, jak często pracownik może występować o zwrot pieniędzy za nabycie okularów. Częstotliwość zależy od indywidualnych potrzeb pracownika, a o potrzebie zakupu nowych okularów zawsze decydować będzie lekarz. Niezgodne z prawem jest zastrzeżenie przez pracodawcę, że refundacja przysługuje nie częściej niż na 7 czy 10 lat, bo nie można z góry założyć, że potrzeba wzmocnienia szkieł nie pojawi się wcześniej.

A szkła kontaktowe?

Niekiedy do skorygowania wzroku właściwe będą nie okulary, a szkła kontaktowe. Jeśli lekarz zaleci stosowanie szkieł, pracodawca ma obowiązek dokonać zwrotu za ich nabycie.

Konieczny dowód zakupu

Podstawa zwrotu pieniędzy jest faktura, wobec czego musimy o niej pamiętać przed wyjściem z zakładu optycznego. Pracodawca powinien w przepisach wewnątrzzakładowych określić sposób i termin dokonania refundacji. Z reguły fakturę składa się w dziale kadr wraz z podaniem o zwrot pieniędzy, mniejszy pracodawca, który nie posiada takiego działu, może inaczej kreślić zasady.

Martyna Kośka