Ostrzejsze kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości!

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad zmianami w Kodeksie Karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków przekupstwa – pozwolić na surowe karanie sprawców.

Szykowana reforma prawna w tym zakresie jest radykalna i znacznie podnosi stopień odpowiedzialności pracowników wymiaru sprawiedliwości. W myśl przygotowywanych zmian prokuratorom i sędziom, którym udowodniono przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za wykonanie czynności służbowej, groziłaby kara co najmniej trzech lat więzienia. Co więcej, konsekwencją takiego rozwiązania, w przypadku korupcji prokuratorów i sędziów, będzie zasada bezwzględnego orzekania kary pozbawienia wolności, a nie w zawieszeniu.

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, „prokuratorzy i sędziowie stoją na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków. Można i należy od nich wymagać więcej niż od przeciętnych obywateli. Gdy obywatel staje przed sądem, musi mieć przekonanie, że trafia na obiektywnego, bezinteresownego sędziego, na którego nie można wpłynąć przez łapówkę. Aby dbać o te standardy, chcemy zaostrzyć odpowiedzialność karną w przypadkach korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Tych, którzy dopuszczą się takiego czynu, będziemy piętnować i eliminować z zawodu.

Co istotne, po zakończeniu prac w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian trafi nie tylko do konsultacji międzyresortowych, lecz zostanie także przedstawiony w środowisku prawniczym.

O planowanych zmianach Minister Zbigniew Ziobro mówił także w „Sygnałach dnia” na antenie radiowej Jedynki, zapraszamy do wysłuchania rozmowy:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1642611,Ziobro-chce-surowszych-kar-za-korupcje-dla-sedziow-i-prokuratorow

Daniel Kleszcz, Fundacja LEX NOSTRA. W oparciu o materiały Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.