Oświadczenie ws. publikacji tygodnika „NIE”

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją Tygodnika NIE pt. „Malwersacje Ziobry” (skan materiału poniżej) opisującego działalność Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, oświadczam, że Fundacja LEX NOSTRA nie ma zawartej umowy z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, ale współpracowała z nim przy realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  w 2017 r. Współpraca ta przebiegała bardzo dobrze, z olbrzymim pożytkiem dla beneficjentów świadczonej pomocy.

W związku z tym w dniu 13 grudnia 2017 r. Fundacja LEX NOSTRA podpisała z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej list intencyjny skierowany do Ministra Zbigniewa Ziobro z informacją o gotowości do dalszej współpracy przy realizacji projektu w następnych latach, o czym poinformowaliśmy na naszej stronie TUTAJ.

Jak wiadomo z informacji powszechnie dostępnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości w 2018 r. nie wyraziło zgody na dalsze kontynuowanie pomocy podopiecznym przez Fundację LEX NOSTRA (brak zgody na dofinansowanie), a w roku 2019 r. konkursy dotyczące lewobrzeżnej Warszawy (ośrodek Ursynów, gdzie Fundacja LEX NOSTRA była jedynym oferentem, oraz ośrodek Bemowo) pomimo pozytywnej oceny zostały decyzją Ministra Sprawiedliwości anulowane. Dotychczas nie ogłoszono nowych konkursów.

Faktem również jest, że od 20 lipca 2016 roku jestem społecznym asystentem Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego, a przy ul. Siennej 45 lok. 5 mieści się warszawskie biuro poselskie. Jest to informacja powszechnie znana i dostępna publicznie (w tym miejscu) na stronie internetowej Sejmu RP.

W związku z powyższym Fundacja LEX NOSTRA wystąpi do Redakcji Tygodnika NIE z wnioskiem o sprostowanie informacji.

Z poważaniem

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA