Sąd Najwyższy uwzględnił protest wyborczy Fundacji LEX NOSTRA!

Prezentujemy Państwu całość postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie skutecznego protestu wyborczego złożonego przez Fundację LEX NOSTRA. Protest dotyczył nieprawidłowości w przebiegu wrześniowego referendum w dwóch obwodowych komisjach. Interwencja w tej sprawie była możliwa dzięki partnerskiej współpracy z aktywnymi działaczami stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, którzy przekazali Fundacji informacje o nieprawidłowościach – szczególnie aktywny okazał się w tej sprawie Andrzej Zdun, koordynator Ruchu Kontroli Wyborów w powiecie legionowskim. Choć oczywiście ujawnione nieprawidłowości te nie miały wpływu na ogólnopolski wynik referendalnego głosowania, warto zaznaczyć, że Sąd Najwyższy dostrzegł zasadność złożonej skargi, co nie jest zbyt częste w przypadku wyborczych protestów. Zapraszamy do zapoznania się z całością postanowienia i jego uzasadnieniem:

strona1           strona2  strona3

strona4          strona5   strona6

Wersja pdf:

PostanowienieSądNajwyższy

O sprawie przeczytaj także na stronie Ruchu Kontroli Wyborów:

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/11/sukces-stowarzyszenia-rkw-i-wspopracy-z.html