Fundacja LEX NOSTRA – akcja społeczna i prawna w kwestii podatku VAT i pojęcia „odpowiedzialności solidarnej”!

Fundacja LEX NOSTRA od maja rozpoczyna akcję społeczną, mającą na celu podjęcie konstruktywnej debaty społecznej o zmianach w prawie w zakresie wyłudzeń podatku VAT.

Nawet na przestrzeni ostatnich tygodni media szeroko informowały o przypadkach m.in. rolników „ubranych” w rzekome wyłudzenie podatku VAT. Także Najwyższa Izba Kontroli stworzyła specjalny raport poświęcony temu zjawisko, lecz i tak trudno oszacować realną ilość podmiotów gospodarczych, których podobne sprawy dotyczą, jak i całkowitą kwotę, o jakiej możemy mówić w tej sprawie.

Jednak, jak zwracają uwagę ekonomiści, prawnicy czy komentatorzy związani z organizacjami walczącymi o stanowienie i przestrzeganie mądrego prawa, jedyną odpowiedzią polityków na zaistniałą sytuację wydaje się skłonność do poszerzania pojęcia tzw. „odpowiedzialności solidarnej”.

I choć za celowe publicystyczne przerysowanie problemu, nadanie mu ram absurdu, można uznać opisy porównujące abstrakcyjny przykład przeniesienia „odpowiedzialności solidarnej” na grunt prawa karnego jako wstęp do karania za gwałt zarówno sprawcy, jak i ofiary gwałtu (wszak obie brały udział w gwałcie), albo wręcz tylko ofiary w przypadku niemożności identyfikacji i odszukania sprawcy, to to pozornie dalekie i fantastyczne porównanie daje wiele do myślenia.

Jakie działania chce podjąć Fundacja? Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby mające problem prawny w opisanych kwestiach, jak i środowiska dążące do regulacji prawa w tym zakresie. Celem wspólnych działań miałoby być opisanie i nagłośnienie poszczególnych przypadków spraw, jak i skuteczne oddziaływanie na parlamentarzystów, tak aby podjęli oni wobec tego zagadnienia stosowne interwencje w ramach uprawnień poselskich i senatorskich, jak i konkretne działania ustawodawcze.