Fundacja LEX NOSTRA w trakcie obrad Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie!

  ok3  ok4

W dniach 19 i 20 września 2017 roku w krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbyły się obrady Narodowego Kongresu Nauki. Organizatorem Kongresu było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym punktem gromadzącego reprezentantów środowisk akademickich, mediów i organizacji pozarządowych spotkania było zaprezentowanie przez wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina założeń projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W trakcie obrad Kongresu Fundację LEX NOSTRA reprezentował Daniel Kleszcz, odpowiedzialny w Fundacji za m.in. kwestie promocji i kontakty międzynarodowe. 

Reprezentant Fundacji wziął udział, jako obserwator, zarówno w części prezentacji założeń Ustawy o szkolnictwie wyższym, jak i w szeregu debat, poświęconych m.in. ustrojowi i finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki, partycypacji środowiska akademickiego w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego, koncepcji rozwoju Polskiej Akademii Nauk, upowszechnianiu nauki i społecznej odpowiedzialności uczelni. Obecność Fundacji LEX NOSTRA na Kongresie obejmowała też aktywny udział w czterech seminariach z zakresu: ścieżek naukowej i dydaktycznej kariery akademickiej, kształcenia doktorantów, ustroju uczelni, ewaluacji działalności naukowej, a w końcowej części Kongresu w sesjach: „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce a rozwój uczelni artystycznych” z udziałem profesor Doroty Segdy, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie i „Współpraca nauki z gospodarką” z udziałem m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotra Dardzińskiego. 

ok5ok6  ok7  20170918_140256-1-1

Foto: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Kongres Nauki, Daniel Kleszcz.