Nieuczciwy pracodawca

NIEUCZCIWY PRACODAWCA

W piśmie do naszej fundacji pan Bartosz poinformował nas, że na początku 2019 roku znalazł zatrudnienie na stanowisku pracownika budowlanego w wymiarze pełnego etatu. Umowę podpisał za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, jakich wiele na rynku. Umówił się z pracodawcą, że pieniądze będzie miał wypłacane do rąk własnych, a samo świadczenie pracy zacznie od maja, a skończy pod koniec listopada 2019 roku. Pan Bartosz pracował w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00.

Współpraca przebiegała dobrze, do czasu gdy pan Bartosz dowiedział się, że pracodawca nie opłaca za niego obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne ani podatku. Pan Bartosz postanowił wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracodawcy oraz wezwał go do zapłaty odszkodowania.

Pracodawca w wyniku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę wydał panu Bartoszowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy zawierało jednak niezgodne z prawdą wiadomości – pracodawca nie podał faktycznego okresu urlopu, w związku z czym nie wypłacił on panu Bartoszowi ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu. Na świadectwie pracy wpisał również inną podstawę rozwiązania umowy. Pomimo wezwania pracodawcy przez pana Bartosza do skorygowania  błędów istniejących w wydanym mu świadectwu pracy – nie podjął on żadnych czynności. Nie wypłacił on również pokrzywdzonemu części wynagrodzenia za miesiąc sierpień.

PODJĘCIE WALKI

Pan Bartosz będąc nieugiętym powiadomił o zaistniałej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Inspekcję Pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że pracodawca pana Bartosza uiścił jedynie składki za okres od lipca do sierpnia 2019 r., a winien je uiszczać od maja.

Po interwencji w urzędach pan Bartosz wniósł również pozew do sądu o wypłatę należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za urlop w wymiarze 8 dni oraz odszkodowania za okres wypowiedzenia. Nie chciał zrezygnować z należnych mu pieniędzy, bo wiedział, że prawo stoi po jego stronie.Po pismach do pracodawcy, zgłoszeniu sprawy do Inspekcji Pracy oraz złożeniu pozwu do sądu – pracodawca wydał świadectwo pracy zgodne z prawdą, wypłacił ekwiwalent za urlop, należne odszkodowanie oraz opłacił wszystkie składki i podatki.

Postawa pana Bartosza doprowadziła go do osiągnięcia zamierzonego celu. Pokazuje ona każdemu, że warto walczyć o swoje prawa. Gdy sami nie wiemy dokąd się udać, możemy skorzystać z pomocy stworzonych do tego instytucji. W naszej fundacji niejednokrotnie pomagaliśmy osobom, które nie widziały już szans na wygraną. Nasze działania doprowadziły do szczęśliwego finału, nawet w przypadku sytuacji z pozoru beznadziejnych. Dlatego pamiętaj – jeśli masz jakiś problem, nie warto się poddawać. Zawsze znajdzie się dla niego rozwiązanie.

*Imiona, daty i miejsca są przypadkowe – zostały zmienione na prośbę bohatera artykułu.

FUNDACJA LEX NOSTRA

Rozlicz z nami PIT i przekaż 1,5% podatku

Prosimy o wsparcie działalności Fundacji LEX NOSTRA.

SANTANDER BANK POLSKA konto nr. 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224

SWIFT (BIC code) Santander Bank: WBKPPLPP

IBAN: PL98 1090 1030 0000 0001 1662 5224