Posiedzenie w sprawie ekstradycji Pana Andreia Rakievicha

W dniu 8 marca o godz 12.55 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbędzie się posiedzenie w przedmiocie stwierdzenia prawnej dopuszczalności przekazania organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Białoruś Pana Andreia Rakievicha. Ww. jest ścigany przez władze Białorusi pod pretekstem dokonania oszustw przeciwko konsumentom na wielką skalę, natomiast w rzeczywistości Andrei Rakievich był zaangażowanym działaczem opozycji na Białorusi. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznający sprawę w I instancji uznał że istnieje prawna dopuszczalnośc jego ekstradycji nie dostrzegając politycznego charakteru prowadzonej przeciwko Ściągnemu sprawy. Jeżeli zostanie ekstradowany, czeka go proces na Białorusi bez gwarancji rzetelnego procesu i przestrzegania jego praw i wolności. Sąd Apelacyjny w dniu 8 marca 2018 r. Będzie rozpoznawal zażalenie obrońcy na postanowienia Sądu Okręgowego. W sprawie głos zabiorą zainteresowane organizacje społeczne Fundacja Lex Nostra w Warszawie a także Helsinska Fundacja Praw Człowieka.

Stanowisko-Fundacji-Rakevich