Odwołanie dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w grudniu został odwołany ze sprawowanej funkcji Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Krzysztof Więckiewicz. Kierowany przez dyrektora Więckiewicza Departament odpowiadał za rozpoczętą na początku września ubiegłego roku kontrolę w Fundacji LEX NOSTRA.

Bulwersujące kulisy przebiegu kontroli, wielokrotne wprowadzanie w błąd osób występujących w obronie Fundacji, oraz faktyczny brak nadzoru nad swoimi podwładnymi stały się kanwą do sformułowanego przez naszą Fundację wniosku o odwołanie Dyrektora Departamentu.

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów przypominających szczegóły tej sprawy:

https://fundacja.lexnostra.pl/fundacja-lex-nostra-wnioskuje-o-odwolanie-dyrektora-departamentu-w-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej/

https://fundacja.lexnostra.pl/kontrola-czy-groteska-najazd-na-fundacje-lex-nostra/

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA